Ekologie

V ekologické oblasti se často chováme stejně, jak se dosud chovaly finanční instituce: hledáme okamžité uspokojení bez ohledu na důsledky. Dopady globální ekologické krize jsou však vážnější a nadměrná spotřeba přírodních zdrojů ohrožuje budoucnost naší planety.

Zpracovatelé kůží, jež Royal Market zastupuje, patří mezi přední světové firmy v prosazování ekologických postupů při výrobě a logistice. Vysoce kvalitní usně v porovnaní s jinými jsou trvanlivější, což je samo o sobě šetrné k životnímu prostředí, a časem jsou stoprocentně recyklovatelné. Kůže je vedlejším produktem masného průmyslu, zvířata jsou chována a porážena na potraviny a jejich kůže prodávána koželužnám, kde se zušlechťuje a transformuje do finálních výrobků jako nábytek, oděvy, obuv atd.

Všechny kůže v naší Royal & Diamond Collection jsou zpracovávány v EU a výhradně z evropské suroviny. Royal Market neobchoduje s kůží ani surovinou, která pochází z Brazílie. Nepodporujeme tak nelegální a bezohledné pustošení deštných pralesů, na úkor nekontrolovaného rozšiřování pastvin pro velkochovy dobytka. Zboží doručujeme k zákazníkovi maximálně efektivním způsobem prostřednictvím kurýrní společnosti. Neznečišťujeme tak naše životní prostředí a nemrháme vzácnými přírodními zdroji, jako je tomu u individuální přepravy zboží. Royal Market recykluje odpad, který vzniká při zpracování kůží v čalounických dílnách. Nekončí tak na skládkách, nebo ve spalovnách. Touto cestou chceme poděkovat našim klientům, kteří mají stejnou snahu přispět k ochraně našeho životního prostředí.