Hulshof Royal Dutch Tanneries

HulshofRoyal Dutch Tanneries – Hulshof byla založena v roce 1876. Po 100 letech prosperity a poctivého podnikání společnost získala mimořádně významné ocenění „Royal“ – královský. Je jedním z největších světových výrobců vysoce kvalitní čalounické kůže. Zpracovává přibližně 300 000 čerstvých (nesolených) kůží ze severozápadních evropských býků ročně. Tato produkce se dodává téměř výhradně na významné světové trhy s nábytkem, pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Hulshof je významným dodavatelem pro mnohé nejlepší z nejlepších nábytkářských značek ve Spojených státech. V Evropě má Hulshof rovněž vedoucí postavení v této oblasti. S cílem zachovat tuto pozici úzce spolupracuje s designéry, zákazníky, dodavateli a partnery, aby mohla zlepšit svou současnou nabídku, protože jen v interakci s těmito stranami může předvídat a měnit technologie a přizpůsobovat se neustále se měnícímu životnímu prostředí.

Není pochyb, že kvalita hotových kůží začíná s kvalitou suroviny. Hulshof používá výhradně surovinu ze západní Evropy – nejkvalitnější býčí kůži s průměrnou velikostí téměř 6 m2. Ke kvalitě této suroviny přispívá ohleduplné zacházení a důkladná veterinární péče o dobytek. Surovina, kterou zpracovává Hulshof, nikdy neprojde procesem solení, který ji poškozuje, jak je běžné pro mnohé zpracovatele po celém světě. Vynechání procesu solení znamená, že kůže je lepší, je měkčí a mnohem méně poškozuje životní prostředí. Hulshof kůže jsou výsledkem dokonalého zpracování pomocí nejmodernějších technologií a nejnovějšího vývoje. Bohatá nabídka produktů splní Vaše konkrétní požadavky na výrobek a zaručí komfortní užívání, odolnost a udržitelnost po mnoho let. Tyto kůže jsou zpracovány s maximálním důrazem na ekologii. Automaticky tak přidávají vyšší hodnotu produktu.

Síla Hulshof a od 80. let neustále pokračující růst v průměru o více než 10 % ročně spočívá v kombinaci velmi stabilního výrobního procesu (ISO 9001 – 2000) a ve vysoce kvalifikovaném týmu vývojářů, kteří neustále vyvíjejí nové nápady pro nábytkářství. Rozšiřování výroby se realizuje s maximálním důrazem na ekologii. Za tímto účelem byla vybudována nejmodernější high-tech anaerobní biologická purifikační provozovna. Kromě toho Hulshof využívá zařízení s minimálními emisemi a spotřebou energie. Firemní politika se zaměřuje na neustálé zlepšování těchto procesů, v důsledku čehož byla udělena cena „péče a zisk“ v roce 2004. Hulshof jako první koželužna na světě zhotovila zcela ekologický výrobek. Prostřednictvím náhrady chemikálií za biologicky odbouratelné složky a prostřednictvím aplikace formulí je schopna vyrábět zcela ekologické kůže – kůže je biologicky odbouratelná a proto nemá její likvidace po dosloužení žádný negativní vliv na životní prostředí. Nedávné zkoušky prokázaly, že výroba Hulshof splňuje i nejpřísnější ekologické normy.