Kvalita kůže

Kůže značky Royal & Diamond Collection od firmy Royal Market kvalitou jednoznačně převyšuje všechny konkurenční nabídky. Zpracovatelé kůží, které zastupujeme, patří mezi světovou extratřídu v kožedělném průmyslu. Svědčí o tom řada významných ocenění udělených za kvalitu, inovaci, zavádění ekologických postupů a více než 100letá tradice a zkušenosti se zpracováním kůže. Snahou Royal Market je nabídnout zákazníkovi poctivou kvalitu ve všech ohledech a ve všech cenových kategoriích.

Pojem kvalita vnímáme v těchto rovinách:

  • komfort
  • životnost
  • výtěžnost
  • ekologie

 

Nejdůležitějším ukazatelem komplexní kvality jsou udělené certifikáty od renomovaných mezinárodních institucí a oficiální výsledky zátěžových testů všech kůží. Pro srovnání dosažených výsledků s EU normami je nutné rozlišovat jednotlivé typy kůží, protože pro ně platí rozdílné normy. Podle způsobu zpracování známe tyto základní typy lícových kůží: barvená, semianilinová, anilinová. Každý z těchto základních typů se dělí na několik podskupin, které se od sebe odlišují specifickou technologií zpracování. Mezi lícové kůže nepatří štípenka a by cast.