Výtěžnost kůže

Výtěžnost ovlivňuje zejména původ a kvalita použité suroviny, její průměrná velikost a způsob zpracování. Výtěžnost významnou měrou ovlivňuje hospodárnost výroby a cenu hotového produktu.

Nejvyšší výtěžnosti je dosaženo jen u kůží zpracovaných z evropské suroviny. Průměrná velikost 5–6,5 m2 umožňuje bez problémů vystřihnout i ty největší dílce, které vyžaduje současný design sedacích souprav. Surovina z EU navíc není znehodnocena škrábanci od křoví, jizvami od nešetrného zacházení s dobytkem a bodnutí tropickým hmyzem. Tuto surovinu není třeba korigovat. Kůže Royal & Diamond jsou navíc barvené těmi nejkvalitnějšími barvami. Jejich životnost je více než dvojnásobná. Komfort sezení je díky nejmodernějším technologiím při zpracování velmi vysoký.

Vysoké výtěžnosti je paradoxně dosaženo i z nejlevnějších kůží. Zpracovávány jsou zejména z brazilské suroviny. Jsou malé s průměrnou velikostí jen 3,5–4,5 m2. Jsou to barvené a korigované, resp. uměle upravované kůže. Korekce (broušení, tmelení) a barvení lícové strany kůže zakryjí všechny přírodní znaky a nedostatky. Potlačují však autentičnost pravé kůže. Takto upravené kůže mají logicky sklon k praskání, odlupování povrchové úpravy a blednutí. Tím je jejich životnost značně omezená. Komfort sezení je v případě těchto kůží jen minimální.

Nejnižší výtěžnosti je dosaženo u zcela přírodních kůží. Je to způsobeno jejich přirozeně nedokonalým a jedinečným vzhledem. Při jejich zpracování je kladen hlavní důraz na uživatelský komfort, který je nepřekonatelný.